ติดต่อเรา

กว่างซีแมงกานีสออกจากธุรกิจใน

รู้จัก 9 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใน "กว่างซี" โอกาสลงทุนของภาคธุรกิจ…

มณฑลกว่างซี ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของจีน มีพรมแดนติดกับเวียดนาม. (3) พลังงานทางเลือก ได้แก่ การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือกและ ...

ข้อมูลพื้นฐานมหานครฉงชิ่ง

Tel. (+8628)-6689-7861 ฝ่ายกงสุล กด 1 หรือ กด 2 (จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 11.30 น.) / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน กด 3 / (+86) 157 8428 656 สำหรับคนไทยขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยใน…

การแบ่งพื้นที่เขตปกครอง. เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็น 1 ใน 5 เขตปกครองตนเองของจีน (มีฐานะเทียบเท่าระดับมณฑล) มีประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง เป็น ...

เลาะรั้ว "กว่างซี" รู้จักพื้นที่น่าลงทุน เมื่อ …

จากตอนที่ 1 เราได้ทำความรู้จัก 'เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง' Central Business District แห่งใหม่ของนครหนานหนิง จุดหมายของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ …

ผลไม้อาเซียน ไปได้สวยในตลาดกว่างซี มีด่านนำเข้าผลไม้ได้ใน…

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในจีน ซึ่งท่านสามารถนำ ...

About Us – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand …

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในจีน ซึ่งท่านสามารถนำ ...

จับตา …

จับตา กว่างซีเปิดตัวแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เริ่มต้นที่แร่แมงกานีส – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน …

มณฑลซานซี – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand …

มณฑลซานซีมีที่ตั้งอยู่หลังภูเขาไท่หังทางทิศตะวันตก. จึงได้รับขนานนามว่า "ซานซี" หรือมณฑลด้านตะวันตกของภูเขา. มณฑลซานซี ...

อานิสงส์ตลาดเหล็กฟื้นตัว กว่างซีนำเข้า …

สำนักงาน CIQ กว่างซี เปิดเผยว่า ปี 2560 ด่านในกว่างซีมีการนำเข้าแร่แมงกานีส 595 ล็อต คิดเป็นน้ำหนักรวม 3.995 ล้านตัน มูลค่าสินค้ารวม 678.7 …

ทำไมการจัดตั้งธุรกิจกว่างซี 'ง่าย' เหมือนปอกกล้วย?

ทำไมการจัดตั้งธุรกิจกว่างซี 'ง่าย' เหมือนปอกกล้วย? ... ดำเนินธุรกิจในเขต ...

ส่องทิศทางอุตสาหกรรม 'แร่แมงกานีส' – …

ปี 2565 ประเทศจีนมีกำลังการผลิตแร่แมงกานีส 6.45 ล้านตัน มณฑลที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ เขตฯ กว่างซีจ้วง มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลหูหนาน …

ปัญหาว่างงานและการแก้ปัญหาของพื้นที่เขตลุ่มแม่น้ำแยงซี …

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในจีน ซึ่งท่านสามารถนำ ...

"เห็ด" อีกหนึ่งธุรกิจศักยภาพของกว่างซี

ธุรกิจเพาะเห็ดเป็ นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถทำเงิ นได้อย่างน่าสนใจ เนื่องจากปัจจุบันความต้ องการบริโภคเห็ดในประเทศสมาชิ ...

โอกาสของธุรกิจประมงไทย เมื่อเมืองฝางเฉิงก่างสร้าง …

ไฮไลท์. รัฐบาลกลางอนุมัติให้พื้นที่ "เขตเศรษฐกิจท่าเรือประมงเมืองฝางเฉิงก่าง" ของกว่างซี เป็น 1 ใน 15 จุดทดลองเขตเศรษฐกิจท่าเรือประมงเลียบ ...

วัฒนธรรมทางธุรกิจ – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน …

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในจีน ซึ่งท่านสามารถนำ ...

ค้นหาคำตอบว่า…อะไรทำให้ 'กว่างซี' เนื้อหอม …

ไฮไลท์ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 […]

ทุนจีนเมินโคโรนา 'กว่างซี'ปั้นนิคมระยอง

ทุนจีนไม่ทิ้งไทย "กว่างซี" มาตามนัดเซ็นสัญญา กับ "ซีจี" เครือซี.พี.แลนด์ลุยนิคมอุตสาห กรรม ดึงนักลงทุนเข้าพื้นที่อีอีซีเต็มเกือบ ชี้ "โคโร ...

จับตา …

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล …

'กว่างซี' …

วันที่ 2 เม.ย.65 รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขบวนแรกของกว่างซีบน'เส้นทางรถไฟจีน-ลาว' เดินทางออกจากท่ารถไฟนานาชาติหนานหนิง

การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของจีนและการปรับตัวของภาคธุรกิจ …

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในจีน ซึ่งท่านสามารถนำ ...

เพิ่มสปีดใน…

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในจีน ซึ่งท่านสามารถนำ ...

[ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

นอกจากนี้ กว่างซีใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางทำเลที่ตั้งที่ติดกับประเทศเวียดนามในการส่งเสริมและพัฒนาให้อำเภอระดับ ...

เขตทดลองการค้าเสรีกว่างซีเร่งสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานกับ

เขตทดลองการค้าเสรีจีน (กว่างซี) ยังออกนโยบายสนับสนุนเสริมสร้างพลังงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ …

อาเซียน คู่ค้ารายใหญ่ของกว่างซี 20 ปีซ้อน – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ…

จากข้อมูล พบว่า การดำเนินพิธีการศุลการขาเข้าของด่านในเขตฯ กว่างซีจ้วงใช้เวลาเฉลี่ย 13.08 ชั่วโมง สามารถย่นระยะเวลาลงจากปี ...

แมงกานีส

แมงกานีส เป็นเกลือแร่ส่วนน้อย แต่มีความสำคัญต่อชีวิตมาก ร่างกายจะขาดไม่ได้จะพบมากที่สุดในโครงกระดูก ตับ ตับอ่อน หัวใจ ...

เทคโนโลยี Blockchain ของกว่างซีกับโอกาสความร่วมมือของไทย

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงกั บการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นหนึ่งในมณฑลแรกๆ ที่รัฐบาล ...

กว่างซีนำระบบ QR Code ตรวจสอบย้อนกลับในธุรกิจน้ำตาล

โรงงานน้ำตาลในกว่างซีพร้อมเปิดหีบอ้อย ฤดูกาลผลิต 2560/2561 โดยในฤดูกาลผลิตนี้จะเร่งผลักดันการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในธุรกิจน้ำตาลให้ ...

มิติใหม่ของ 'ศุลกากรอัจฉริยะ' ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินแร่นำเข้าของกว่างซี

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในจีน ซึ่งท่านสามารถนำ ...

ทำไมการจัดตั้งธุรกิจกว่างซี 'ง่าย' เหมือนปอกกล้วย?

ปัจจุบัน กว่างซีมีผู้ประกอบการธุรกิจรวม 2.89 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากสามปีก่อน 66.1% ในจำนวนนี้ เป็นธุรกิจ (ไม่รวมกิจการเจ้าของคน ...

กว่างซี กับ Key Success การเป็น "ประตูสู่อาเซียน"

พัฒนาการที่น่าสนใจเริ่มจากกว่างซี (และยูนนาน) ได้เป็น " จุดทดลองการชำระเงินด้วยสกุลเงินหยวนในการทำการค้าระหว่างจีนกับ ...

ส่องค่าตอบแทน "มนุษย์เงินเดือนจีน (กว่างซี)" ไตรมาส 1/2565

ไฮไลท์. ในไตรมาส 1/2565 ภาพรวมการจ้างงานในเขตปกครองตนเองกว่างซีมีแนวโน้มสดใส นายจ้างสนนค่าตอบแทนการจ้างงานที่สูงขึ้นเพื่อดึงดูดใจผู้สมัคร ...

มณฑลซานตง – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand …

มณฑลซานตงเป็นมณฑลชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีน ภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรได้แยกอ่าวป่อไห่และทะเลเหลืองออกจาก ...

ทำไมการจัดตั้งธุรกิจกว่างซี 'ง่าย' เหมือนปอกกล้วย?

ปัจจุบัน กว่างซีมีผู้ประกอบการธุรกิจรวม 2.89 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากสามปี ...

กว่างซีเปิดโมเดลการชำระบัญชีสินค้าโภคภัณฑ์รูปแบบใหม่ …

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในจีน ซึ่งท่านสามารถนำ ...

เลาะรั้ว "กว่างซี" รู้จักพื้นที่น่าลงทุน เมื่อ …

นครหนานหนิง เป็นเมืองที่มีศักยภาพดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุด ข้อมูลของกรมสถิติกว่างซี ชี้ว่า ช่วง 11 เดือนแรก ปี ...

คุณเห็นโอกาสจากโครงสร้างประชากรจีนหรือไม่ กว่างซี…

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในจีน ซึ่งท่านสามารถนำ ...

นำเข้า

ตลาดจีนกำลังเป็น "เค้กก้อนใหญ่" ที่กิจการขนส่งและโลจิสติกส์กำลังจับตามอง โดยเฉพาะเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ที่เปรียบดั่ง "ขุมทอง"

เขตปกครองตนเองซินเจียง – ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยใน…

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในจีน ซึ่ง ...

ครั้งแรกในกว่างซีกับ "สินเชื่อสีเขียว" นวัตกรรมสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

** ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถือเป็นลิขสิทธิ์การจัดทำ ของศูนย์ข้อมูล เพื่อธุรกิจไทยในจีน ซึ่งท่านสามารถนำ ...