ติดต่อเรา

การรีไซเคิลน้ำจากการก่อสร้าง

แปลง "ขยะพลาสติก" เป็นวัสดุก่อสร้าง สร้างรายได้ชุมชน

ตั้งเป้ารีไซเคิลพลาสติก 1 ล้านตัน "ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย" ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ขยะพลาสติกที่เก็บได้จากชายทะเล ...

Waste Water Installation Recycled Water Used

การใช้น้ำประปา (ปริมาณการใช้น้ำประปา 1,045,987 ลบ.ม./ปี) โดยได้ดำเนินการส่งจ่ายน้ำรีไซเคิลที่ผ่าน

โมเดลการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน "อิสราเอล

จากวิกฤติการขาดแคลนน้ำในปี 2547 อิสราเอลได้รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งองค์กรที่จัดการน้ำโดยเฉพาะขึ้น มีกฎระเบียบชัดเจน ...

ถอดบทเรียนความสำเร็จสิงคโปร์ จากประเทศขาดแคลนน้ำ…

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการลดการใช้น้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือน จากปี 1995 ถึง 2005 ปริมาณการใช้น้ำ ...

พลาสติก: นักวิทยาศาสตร์คิดค้นวิธีการนำ CO2 …

นักวิจัยค้นพบหลายวิธีในการเปลี่ยน ... ขวดน้ำที่ทำมาจากข้าวโพด ถุงขยะ ...

โรงงานเผาขยะ ประตูสู่มลพิษของการกำจัดขยะประเทศไทย

มีความเชื่อว่าการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยพลังงานความร้อนสูงของโรงงานเผาขยะนั้นไม่เป็นการก่อมลพิษ เถ้าหนักที่เหลือจากการเผา ...

'ขยะ' ไม่เคยไร้ค่า …

วิธีคัดแยก : แยกฝาขวดและห่วงออกจากขวดน้ำ ล้างให้สะอาด แล้วตากให้แห้ง. พิกัดบริจาค. Precious Plastic Bangkok – นำฝาขวดน้ำ กล่องนม กล่อง ...

โรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล

ผลพลอยได้จากการดำเนินงานโรงไฟฟ้ าความร้อนจะต้องมีการพิจารณาถึงการออกแบบและการดำเนินงานของพวกมันด้วย พลังงานความร้อน ...

ผลิตภัณฑ์พลาสติกบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

สืบเนื่องจากการบรรยายเรื่องความซับซ้อนและความสามารถในการรีไซเคิลของพลาสติก (Complexity & Recyclability Aspect) โดย ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ นักวิจัยอาวุโสและ ...

ขยะพลาสติกและปัญหาการรีไซเคิล

ความยากของการรีไซเคิลพลาสติก คือการทำให้ผู้ใช้ต้องการที่จะใช้มัน นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมขยะพลาสติกถึงมีจำนวนมาก ข่าว ...

การบำบัดน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราด้วยระบบกลั่นพลังงานแสงอาทิตย์

37 SDU Res. J. 8 (2): May-Aug 2015 Wastewater Treatment from Rubber Processing by Using Solar Distillation System น้ำเสียที่มีสมบัติเป็นกรด อันเกิดจากกรดฟอร์มิก และ/หรือ กรดซัลฟูริกที่ใช้ในการจับตัวของน้ำยาง น้ำ ...

บริหารจัดการน้ำ รีไซเคิลของเสียเสริมศักยภาพอีอีซี

ด้านประเทศจีนมีการลงทุนสร้างโรงงานรีไซเคิลน้ำจากการบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันที่เมืองเทียนสิน …

รายงานฉบับสมบูรณ (Final report) การศึกษาแนวทางการบร …

ประเทศได้มีการกำหนดเป้าไม่ให้มีการฝังกลบขยะที่เป็นอาหารเลย (zero landfill) 2. การบริหารจัดการขยะอาหารและอาหารส่วนเกินที่ดี

แม่น้ำโขง: การ…

การดูดทรายขึ้นจากแม่น้ำโขงทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่ง. แม่น้ำโขง ...

แนวทางปฏิบัติในการจัดการของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอน – …

ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดิน ... ติที่ดีที่สุดของสถานที่รื้อถอนและสถานที่รีไซเคิล: …

อุตสาหกรรมการก่อสร้างสามารถช่วยสนับสนุนเป้าหมายการ…

อุตสาหกรรมสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน. เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการปล่อยมลพิษ อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้ ...

Recycle เศษวัสดุก่อสร้าง …

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะ SEMBA บริษัทก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่น จึงได้เริ่มโครงการ Recycle เศษวัสดุก่อสร้าง …

ลีด

การใช้น้ำ ... ขยะเพื่อ การรีไซเคิล การนำอาคารหรือองค์ประกอบของอาคารมาใช้ใหม่ การลดขยะจากการก่อสร้าง การใช้วัสดุ ...

น้ำรีไซเคิล (Recycle Water)

ECONOWATT OZONE WATER SYSTEM. ระบบโอโซน ECONOWATT สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ำได้ถึง 80% มีคุณสมบัติ ลดกลิ่น ลดสี และฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าคลอรีน 3,125 เท่า ...

ส่องเกษตร : รีไซเคิลน้ำ(2) | SootinClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนว ...

รีไซเคิลเศษกระจกเทมเปอร์เพื่อทดแทนหินธรรมชาติในงานพื…

7th TECHCON 2021 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 "วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู่สังคมวิถีใหม่อย่างยั่งยืน" "บทความที่เผยแพร่เป็นข้อคิดเห็นของ ...

» รู้จักอาคารสีเขียว

คุณสมบัติเด่นที่ทำให้อาคารเเห่งนี้เป็นอาคารสีเขียวมีอยู่หลายด้าน เริ่มตั้งแต่ด้านการเลือกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งเป็น ...

สร้างมูลค่าใหม่ให้ขยะพลาสติก กับ 'Upcycling the Oceans, Thailand

โครงการ 'Upcycling the Oceans, Thailand' แปลงร่างขยะพลาสติกในทะเลให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เกิดจากความร่วมมือของ GC, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ...

bangkok bank sme รวมข้อมูล ข่าว สาระความรู้ …

เปิดเส้นทางความสำเร็จ 'บี เอส กล๊าสรีไซคลิ่ง' ผู้นำในบ้านเราด้านธุรกิจรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์จากแก้วที่สร้างธุรกิจครอบครัวให้เติบโตได้ด้วย ...

การใช้น้ำซ้ำและการรีไซเคิลน้ำ | เชลล์ ประเทศไทย

เราเริ่มดำเนินการจัดการการใช้น้ำของเราให้เป็นไปอย่างรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงการเสาะหาแนวทางการรีไซเคิลและใช้ทรัพยากรอัน ...

อุตสาหกรรมใดบ้างที่จำเป็นต้อง"บำบัดน้ำเสีย"

การ"บำบัดน้ำเสีย" นับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ต้องช่วยกันรักษาโลกของเราให้ ...

บรรจุภัณฑ์ไอเดียเจ๋งที่คิดมาแล้วเพื่อโลก | THE …

1.บรรจุภัณฑ์กินได้. ขวดน้ำพลาสติกและถ้วยกระดาษดูจะมีจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ในจำนวนขยะจากบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด เราอาจเคยคิด ...

ระบบรีไซเคิลน้ำ

ระบบรีไซเคิลน้ำ. ในปัจจุบันการบริหารและการจัดการน้ำมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งในสภาวะปกติที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลและโดย ...

ถนนคอนกรีตรีไซเคิล

ถนนคอนกรีตรีไซเคิล. ความร่วมมือภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ระหว่างศุภาลัยและบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด …

รู้หรือไม่? กากของเสีย ที่ยกเว้น สก.2 ก็ต้องคีย์ในระบบของ …

กากของเสีย ที่ได้รับการยกเว้นจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ ...

จากขยะเหลือทิ้งสู่เทรนด์เสื้อผ้ารักษ์โลก

เสื้อผ้าจากขยะหรือเส้นใยรีไซเคิลถือเป็นเทรนด์ใหม่ของวงการแฟชั่นที่นอกจากจะช่วยเพิ่มกำไรให้กับผู้ผลิตแล้ว ยังดีต่อทรัพยากรและ ...

วิจัยกรุงศรี วิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยปี'65-66 …

ช่วงปี 2565 และ 2566 ความต้องการจากอุตสาหกรรมปลายน้ำ (เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง การประกอบรถยนต์ และอุปกรณ์การแพทย์) จะยังคง ...