ติดต่อเรา

สารเคมีที่ใช้ในการขุดคืออะไร

สารเคมีชนิดใดที่ใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน Organophilic Clay …

a : สารเคมีที่ใช้ในการขุดเจาะน้ำมันมีอะไรบ้าง. กาวและยาแนว; แอลกอฮอล์เบสดีโฟเมอร์; สารลดแรงตึงผิวประจุลบ

รอบรู้เรื่อง "สารเคมี" ในชีวิตประจำวัน

สารเคมี คืออะไร? เป็นสสารวัสดุ ที่ใช้ใน ... ของสารทําความสะอาด แบ่งได้ 2 ประเภท คือ สารที่ได้จากการสังเคราะห์ เช่น น้ำยาล้าง ...

สารเคมีในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ขั้นตอนการย้อม และพิมพ์. สารเคมีหลักที่ใช้ในการย้อม คือ สีย้อม (Dyes) และสารช่วยย้อม (Auxiliaries) เส้นใยสิ่งทอแต่ละชนิดมีสมบัติการ ...

เจาะธุรกิจ "แร่หายาก โอกาสที่ฝังตัวในสินค้าเทคโนโลยี

ทั่วโลกมีแนวโน้มใช้ Rare Earth สูง. ปัจจุบันทั่วโลกใช้แร่หายากในหลายอุตสาหกรรม ทั้งในแง่การใช้สำหรับเป็นส่วนประกอบสำคัญ หรือ ...

สารเคมีในห้องปฏิบัติการ..รู้ก่อนใช้

สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการสามารถแบ่งเป็นเกรดตามระดับความบริสุทธิ์และการนำไปใช้งาน ... ระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals ...

มารู้จัก "สารซักฟอก" สารทำความสะอาด คุณสมบัติเป็นอย่างไร?

ในผงซักฟอกมีสารที่ทำหน้าที่ลดแรงตึงผิวของน้ำและสิ่งสกปรกจะทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากวัสดุที่เกาะและแขวนลอยอยู่ในน้ำ ...

โซเดียมคาร์บอเนต

บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงจากแหล่งที่มาใด กรุณาช่วยปรับปรุงบทความนี้ โดยเพิ่มการอ้างอิงแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ...

เกษตรกรรม

ในน้ำ. ที่เกี่ยวข้อง. รายการ. ด. ค. เกษตรกรรม ( อังกฤษ: agriculture) เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ ...

สารและการจำแนก

สารและการจำแนก. 1. Introduction. 2. ระบบและการเปลี่ยนแปลงของสาร. 3. พลังงานกับการละลายในการละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี.

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปใช้สารปรุงแต่งอะไรบ้าง?

3.สารปรุงแต่ง สี กลิ่น รส เป็นสารที่จะช่วยปรุงแต่งกลิ่น สีและรสชาติของอาหารให้คล้ายกับธรรมชาติมากที่สุด รวมถึงช่วยคงรูป ...

สาร

สาร. สาร อาจหมายถึง. สสาร วัตถุทางกายภาพ มีการเปลี่ยน สถานะ. สารเคมี สสารที่ได้จากกระบวนการทางเคมี. สารประกอบ สารเคมีที่เกิด ...

วิธีการผสมสารฯ

ในกรณีที่ใช้เฉพาะสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช. 1.ใส่น้ำในถังที่จะผสมสารฯประมาณครึ่งถัง. 2.ละลายสารแต่ละชนิดที่ละสารเทลงไปใน ...

เซรามิก

เซรามิก ( อังกฤษ: ceramic) เซรามิกมีรากศัพท์มาจาก ภาษากรีก keramos มีความหมายว่า สิ่งที่ถูกเผา ในอดีตวัสดุเซรามิกที่มีการใช้งานมาก ...

5 สารเคมีในชีวิตประจำวัน อันตรายกว่าที่คิด

2. แอมโมเนีย. หลายคนอาจคุ้นชื่อของแอมโมเนีย (Ammonia) เพราะสารเคมีในชีวิตประจำวันชนิดนี้เป็นส่วนผสมในของใช้หรือผลิตภัณฑ์หลาย ...

เคมีสีเขียว (Green Chemistry)

เคมีสีเขียว คืออะไร. ความหมายของเคมีสีเขียว. เคมีสีเขียว (Green chemistry) คือ แนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเป็น ...

ผักตบชวา สรรพคุณและประโยชน์ของผักตบชวา 15 ข้อ

การกำจัดโดยการนำมาใช้ประโยชน์ : เป็นที่ทราบกันว่า ผักตบชวาหาได้มีแต่โทษและก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเพียงอย่างเดียว ...

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม มาจากคำในภาษาละติน 2 คำ คือ เพตรา แปลว่า หิน และ โอเลียม ซึ่งแปลว่า น้ำมัน รวมความแล้ว หมายถึง น้ำมันที่ได้จากหิน ...

เกรดสารเคมี (Chemical Grade)

OmniTrace Grade Acids – Higher purity than Reagent Grade, suitable for trace metals analysis.Acids are analyzed for a minimum of 33 different metals. Trace metals are typically in the ppb range. (EMD trademark) …

เคมีในสระว่ายน้ำ

1. แก๊สคลอรีน (Cl 2) ที่อุณหภูมิห้องมีีสถานะแก๊สเมื่อผ่านแก๊สคลอรีนลงในน้ำจะเกิดปฏิกิริยาเคมี ดังสมการเคมีต่อไปนี้. แต่ ...

ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี

หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เกิดปฏิกิริยาเคมีแน่นอน. 1. การสันดาป หมายถึง การที่สารทำปฏิกิริยากับแก็สออกซิเจน. 2. การหมัก ...

"ไซยาไนด์" คืออะไร อันตรายแค่ไหน?

ไซยาไนด์ (Cyanide) คือ สารเคมีอันตรายที่ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว เป็นกลุ่มของสารเคมีที่มีไซยาไนด์ไอออน (CN-) เป็นองค์ประกอบ …

เคมี

เคมีเชิงฟิสิกส์(Physical Chemistry) คือการศึกษารากฐานทางกายภาพของระบบและกระบวนการทางเคมี ตัวอย่างที่เห็นก็เช่น นักเคมีเชิงฟิสิกส์ ...

สารเคมี

1.ใช้เป็นส่วนผสมของยามะตอย. 2.ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ สีทาบ้าน สีสเปรย์ สีย้อม น้ำมันขัดเงา เรซิน แลกเกอร์ ...

แก๊สธรรมชาติ

การเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติที่ออกมาจากพื้นดินที่ไต้หวัน การส่งออกแก๊สธรรมชาติทั่วโลกในปี ค.ศ. 2013 ก๊าซธรรมชาติของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ...

ปูนซีเมนต์คืออะไร แบ่งได้กี่ชนิด ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ปูนซีเมนต์คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า "ปูนซีเมนต์" คือ ส่วนประกอบที่ใช้ในการ ...

สารเคมี PFAs คืออะไร?

PFAs หรือ perfluorooctanoic acid and C8 คือกลุ่มสารเคมีที่สามารถพบได้ตามวัตถุต่างๆ ตั้งแต่เครื่องแต่งกาย เครื่องครั่ว ไปจนถึงวัสดุก่อสร้างและ …

ความหมายของสารเคมี

สารเคมี คือวัสดุใดๆ ที่สามารถระบุองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนได้ เช่น น้ำบริสุทธิ์ (H2O) ประกอบด้วยธาตุ ไฮโดรเจน (H) 2 อะตอม และออกซิเจน (O) 1 อะตอม ...

การแยกสารเนื้อผสม

วิธีการแยกสารเนื้อผสม. การแยกสารเนื้อผสมอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การกรอง การใช้กรวยแยก การใช้อำนาจแม่เหล็ก การระเหิด การ ...

ประเภทและการบ่งชี้สารเคมี

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical (GHS) หมายถึง ระบบ หรือวิธีการสากลสำหรับการจำแนกความเป็นอันตรายของ สารเคมี (สารเดี่ยว สารผสม สารละลาย และอัลลอยด์) และ ...

ิทดสอบการควบคุมการเจริญเติบโต | Other Quiz

30 seconds. Q. . ในการทดลองเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ครั้งหนึ่งใช้เมล็ดถั่วดำ 60 เมล็ด เพาะในกระถางที่ชื้นแล้วทิ้งให้ ...