ติดต่อเรา

การรีไซเคิลขยะซีเมนต์และผู้ซื้อที่อาบูดาบี

เอี่ยมดี รีไซเคิล บริการจัดการขยะรีไซเคิล ที่ทำให้การจัดการขยะ…

เกือบสองปีที่ผ่านมา ชื่อของ 'เอี่ยมดี รีไซเคิล' และ โดม-สัมพันธ์ เณรรอด กลายเป็นชื่อธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ก่อตั้งบริการจัดการขยะ ...

ขยะรีไซเคิล...ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน

จากที่ All Around Plastics ได้เคยนำเสนอเรื่องราวของโครงการ "ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ" ซึ่งเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การแยกขยะเพื่อนำมา ...

เอาขยะมาแล้วเอาเงินไป 'GEPP Sa-Ard' สตาร์ทอัพที่จับคู่คนอยากขายขยะ…

GEPP Sa-Ard ( เก็บ สะอาด) แพลตฟอร์มเชื่อมโยงระหว่างคนอยากขายขยะกับคนอยากซื้อขยะให้มาเจอกันได้ง่ายขึ้น ชาวเมืองที่ยังต้องหิ้วถุง ...

ทำอย่างไรเมื่อ "รีไซเคิลพลาสติก" ไม่ใช่ทางออก?

ในฤดูแห่งการท่องเที่ยวนี้เรากำลังคิดถึงการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า (พ.ศ.2562) ใครหลายคนอาจกำลังคิดถึงวิธีที่จะเดินหน้าหยุดการใช้ ...

ขยะพลาสติก: เกิดอะไรขึ้นเมื่อไทยยกเลิกการนำเข้าขยะ…

Getty Images. ผู้บริหาร บ.วงษ์พาณิชย์มองว่าการนำเข้าขยะจากต่างประเทศทำให้ ...

InDoc: E-Waste | Modern Manufacturing

สำหรับขั้นตอนการรีไซเคิล E-Waste หลังจากทดสอบแล้วว่าไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่. การจัดกลุ่มคัด ...

ระบบจัดการขยะ นวัตกรรมรีไซเคิล และทำไมขยะ…

"มันไม่มีขยะ มีแต่คนนั่นแหละที่ทิ้งและเรียกมันว่าขยะ" ไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล รองกรรมการผู้จัดการเครือบริษัทคิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล ...

รายงาน

จากผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้ายังมีน้อยมาก และกลาย เป็นภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่

ขยะบรรจุภัณฑ์: Aditya Birla Group เป็นผู้นำแนวทาง

ซึ่งนั่นไม่ใช่ทั้งหมด สองปีที่แล้ว ด้วยผ่านทางโครงการโรงงานนวัตกรรมเครื่องแต่งกายแบบหมุนเวียน (Circular Apparel Innovation Factory) ABFRL เป็นผู้นำในการเปิดตัว ...

แถลงการณ์ …

รัฐบาลให้ระยะเวลาผู้ประกอบการนำเข้าเศษพลาสติกมาแล้ว 2 ปี และได้แจ้งเป้าหมายที่จะยกเลิกการนำเข้าในปีที่ 3 ล่วงหน้าแล้ว ...

ขยะ | ขยะรีไซเคิล | Cleanipedia

การทำขยะรีไซเคิลอาจเป็นทางออกที่ดีหากคุณไม่ต้องการมีขยะล้นบ้านแถมยังเป็นการช่วยลดขยะให้โลกใบนี้ให้สะอาดขึ้นอีกด้วย ...

ส่องนโยบาย "รีไซเคิล – ลดขยะ" สตาร์บัคส์ในไทย …

เมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ...

หนุนสังคมรีไซเคิล ด้วยดิจิทัล "แพลตฟอร์ม"

นอกจากการทำหน้าที่เป็นตัวกลางแล้ว ดิจิทัลแพลตฟอร์มจัดการขยะรีไซเคิลทำให้เกิดฐานข้อมูลขยะ และยังอำนวยความสะดวกในหลาย ...

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR) …

และโครงสร้างที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดไว้ภายใต้ "โครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์

การค้าขยะพลาสติกซ้ำเติมวิกฤตสิ่งแวดล้อมในมาเลเซีย

Manfred Santen ผู้ประสานงานรณรงค์กรีนพีซ เยอรมนี กล่าวว่า "ประเทศผู้ส่งออกขยะพลาสติกอย่างเยอรมนีต้องรับผิดชอบต่อการส่งออกขยะที่ ...

ธุรกิจรีไซเคิลรายได้ทะลุแสนล้าน

ทั้งนี้ ธุรกิจรีไซเคิลมีแนวโน้มขยายตัวสอดรับกับปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ปี 2560 ...

'เม็ดพลาสติกรีไซเคิล จากถุงพลาสติกวิบวับ' วัสดุรีไซเคิลชนิดใหม่ที่…

การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่สามารถขยายผลไปยังผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อขยะพลาสติก ผู้ประกอบการรับกำจัด ผู้ประกอบการรีไซเคิล ...

ประเทศไหนบ้างที่ส่งออกและนำเข้า "ขยะพลาสติก" …

ด้าน "สหรัฐอเมริกา" รับผิดชอบการส่งออกขยะพลาสติกสุทธิมากกว่า 206,000 ตัน ในขณะที่ "ฝรั่งเศส" มีการส่งออกประมาณ 189,000 ตัน ส่วน ...

เศรษฐกิจหมุนเวียนกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน: …

สุดท้าย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมาเลเซียมีกฎหมายการจัดการขยะอยู่ 1 ฉบับ (Solid Waste and Public Cleansing Management) มีกระทรวงหลักในการดูแลคือ …

การวิเคราะห์ศักยภาพห่วงโซ่อุปทานธ ุรกิจรีไซเคิล จาก …

2.3 แนวคิดเกี่ยวกบกัารรีไซเคิลขยะ 12 2.4 ห่วงโซ่อุปทานและธุรกิจรีไซเคิล 22 2.5 ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล 31 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 48

'CircularOne' ตู้รับคืนขวดแก้ว-พลาสติกให้กลายเป็นเงิน ลดปัญหาขยะ

เรื่องที่กำลังเป็นประเด็นเร่งด่วนคือ "ปัญหาขยะ" ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกมีการปล่อยขยะพลาสติกมากถึง 242 ล้านตัน และไทยอยู่อันดับ 12 ยิ่งบริการ Food Delivery ...

'ขยะอิเล็กทรอนิกส์' สร้างปัญหาด้าน 'สุขภาพ' และ …

รายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนเอเชีย ประชากรคนหนุ่มสาวที่มีมากขึ้นสินค้าเทคโนโลยีก็ล้าสมัยอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแฟชั่นไป ...

Upcycling the Ocean วิถีความยั่งยืนของธุรกิจแฟชั่น

โครงการ Upcycling the Oceans เริ่มต้นมีเป้าหมายชัดเจนที่จะนำขยะพลาสติกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาเปลี่ยนเป็นเส้นใยคุณภาพในการจะนำมา ...

'จัดการขยะ' ขุมทรัพย์ 2.24 แสนล้านในอีอีซี

การจัดการขยะนับเป็น Pain Point สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 'อีอีซี' ดังนั้นหากมีธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ ย่อม ...

บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จำกัด PRABKAYA RECYCLE …

บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จำกัด PRABKAYA RECYCLE COMPANY LIMITED ประกอบกิจการ จัดเก็บขยะ และวัสดุเหลือใช้ต่างๆ พร้อมทั้งทำการซื้อ-ขายวัสดุเหลือใช้ หรือขยะรีไซเคิล ...

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร …

้เนื่องจากปัจจุบันปริมาณขยะที่เกิดขึนในประเทศไทยมีแนมโน้มสูงขึ้นและมีปริมาณขยะที่ ... ในการแยกขยะให้กับผู้ทิ้งขยะ และลด ...

การที่ส่งผล ต่อการตล า ดขยะรีคิไซเล นประเทศไทย al …

ผู้ประกอบการธุรกิจขยะรีไซเคิลในนิคมอุตสาหกรรมไทยมีการจัดการการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ในตลาดขยะรีไซเคิลจัดอยู่ในระดับมาก (=3.

ต่อโควตา 5 ปี นำเข้า "เศษพลาสติก" ดันไทยสู่ดินแดน "ถังขยะ…

การนำเข้าตามพิกัดศุลกากร 3915 ซึ่งเป็นพิกัดการรวมทุกชนิดของขยะพลาสติกเป็นการเปิดช่องให้นำเข้ามาได้ "3 ปีที่ผ่านมา ในช่วงปี ...

โครงการ "เก็บ เพื่อ กลาย" (Circulife By M Wrap) รีไซเคิล…

จากความตั้งใจของ เอ็มแรป ทั้งการร่วมมือกันภายในและภายนอกองค์กร เกิดเป็น โครงการ "เก็บ เพื่อ กลาย" (Circulife By M Wrap) โดยผนึกกำลังร่วมกับคู่ค้าโรงแรม ...

แถลงการณ์ ข้อเสนอต่อมาตรการห้าม/ควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติก และการ…

รัฐบาลให้ระยะเวลาผู้ประกอบการนำเข้าเศษพลาสติกมาแล้ว 2 ปี และได้แจ้งเป้าหมายที่จะยกเลิกการนำเข้าในปีที่ 3 ล่วงหน้าแล้ว ...

รีไซเคิลในชีวิตประจำวัน (คืออะไร หมายถึง ความหมาย)

จนกระทั่ง แนวคิดเกี่ยวกับการรีไซเคิล (Recycle) และหรือรียูส (Reuse) ได้เกิดขึ้น ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นทางออกในการลดขยะ หรือสิ่ง ...