ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการปัจจุบันของ สำนักงานใหญ่ ลากอส

คณะผู้บริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์สำนักงานใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) • พ.ศ. 2549 - 2551

ทำไมธนาคารไทยพาณิชย์ต้องมีผู้จัดการใหญ่ 4 คน? | Brand …

เมื่อแบงก์ใหญ่อย่าง scb มีผู้จัดการใหญ่ถึง 4 คน ระบบการทำงานของแบงก์จะเปลี่ยนไปอย่างไร? ... ในองค์กรจะเปลี่ยนเป็นโค้ช ผมจะดูแล ...

ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม

นางสาวนันทินี ทรัพย์ศิริ ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ...

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขา คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ [ แก้ ]

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ชื่อย่อ "ส.ส.ท." ( อังกฤษ: Thai Public Broadcasting Service; TPBS) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีสถานะเป็น นิติ ...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งอยู่เลขที่ 1600 ... (ปัจจุบันเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ...

กรรมการไอทีวี 4 จาก 5 คน ถูกเปลี่ยนหลังจาก "กัลฟ์" เข้าถือหุ้นใหญ่ …

ตำแหน่งปัจจุบันของเขาในอินทัชคือ รักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและ ...

Thai CapitalMarketSupervisoryBoard

ปัจจุบันคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบด้วยกรรมการ ดังนี้. . * นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ. และปฏิบัติ ...

แจงหลายวิชาชีพขึ้นเป็น 'ผอ.รพ.สต.' ได้ …

ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ แจง หลังพยาบาลวิชาชีพร้องนายกฯ อ้างถูกกีดกันตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ยืนยันหลายวิชาชีพมาเป็นได้ แต่ต้อง ...

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานใหญ่: 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120: งบประมาณประจำปี: 538.5783 ล้านบาท (พ.ศ. 2559) องค์การมหาชนต้นสังกัด

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังโดยมีฐานะเทียบเท่ากรม จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2504 ตาม ...

รู้จัก ธ.ก.ส.

นายมานพ จินาไหม [email protected] Tel. 0 2558 6555 ต่อ 6973. ผู้ช่วยผู้จัดการ. นายนรินทร์ สมสะอาด [email protected] 02 2558 6555 ต่อ 6942. ผู้ช่วยผู้จัดการ. นายศรัทธา อินทร ...

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้ ...

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สำนักงานธนานุเคราะห์ โรงรับจำนำของรัฐ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2498 ในสมัย ฯพณฯ จอมพล ป.

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (ย่อว่า CAAT) เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลไทยภายใต้การกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการ ...

รายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร

เหตุการณ์ปัจจุบัน; ... ใน วิกิพีเดีย ลิงก์ข้ามไปยังรุ่นภาษาอื่นของบทความนี้ถูกย้ายไปด้านบนแล้วที่ทางขวาของ ... เขตบางกอกใหญ่;

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เหตุการณ์ปัจจุบัน; ... ใน วิกิพีเดีย ลิงก์ข้ามไปยังรุ่นภาษาอื่นของบทความนี้ถูกย้ายไปด้านบนแล้วที่ทางขวาของ ... สำนักงานใหญ่:

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด; Aeronautical Radio of Thailand LTD.

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เหตุการณ์ปัจจุบัน; ... ใน วิกิพีเดีย ลิงก์ข้ามไปยังรุ่นภาษาอื่นของบทความนี้ถูกย้ายไปด้านบนแล้วที่ทางขวาของ ... สำนักงานใหญ่:

depa Thailand

คณะผู้บริหาร. ก้าวแรกของประเทศที่จะปรับเปลี่ยนหรือเดินไปข้างหน้าคือความตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและก้าวเดินให้ทัน ...

BOI : The Board of Investment of Thailand

The Board of Investment of Thailand

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ อาจหมายถึง . ผู้อำนวยการสถานศึกษา, หัวหน้าสถาน ...

พรรคเพื่อไทย

การเมืองไทย. รายชื่อพรรคการเมือง. การเลือกตั้ง. ตราสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทย (พ.ศ. 2551-10 ตุลาคม พ.ศ. 2563) พรรคเพื่อไทย ( ย่อ: พท.) (อังกฤษ ...

คณะผู้บริหาร | MCOT

คณะผู้บริหาร | MCOT ... คณะผู้บริหาร

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์ รองผู้อำนวยการ เบอร์ติดต่อ 02 528 8441

เลขาธิการสหประชาชาติ

เหตุการณ์ปัจจุบัน; ... ใน วิกิพีเดีย ลิงก์ข้ามไปยังรุ่นภาษาอื่นของบทความนี้ถูกย้ายไปด้านบนแล้วที่ทางขวา ... สำนักงานใหญ่ ...

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร. คณะกรรมการตรวจสอบ. คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน. คณะกรรมการกำกับดูแล ...

สำนักข่าวกรองกลาง

สำนักข่าวกรองกลาง ( อังกฤษ: Central Intelligence Agency) หรือ ซีไอเอ (CIA) เป็น หน่วยงานข่าวกรอง ฝ่ายพลเรือนของ รัฐบาลกลางสหรัฐ หน้าที่อย่างเป็น ...

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เหตุการณ์ปัจจุบัน; ... ใน วิกิพีเดีย ลิงก์ข้ามไปยังรุ่นภาษาอื่นของบทความนี้ถูกย้ายไปด้านบนแล้วที่ทางขวาของ ... สำนักงานใหญ่:

BUDGET BUREAU : สำนักงบประมาณ

budget bureau : สำนักงบประมาณ หนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

ททบ.5 เอชดี

เริ่มดำเนินงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานเพิ่มเติม และอาคารจอดรถ กำหนดแล้วเสร็จในวาระครบรอบ 50 ปีของ ททบ.5 คือ พ.ศ. 2551 โดยในปี ...

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตราอัตลักษณ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล: ภาพรวมหน่วยงาน; ก่อตั้ง: 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517; 48 ปีก่อน () สำนักงานใหญ่

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรีย…

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ... สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ...