ติดต่อเรา

ผงนาโนคาร์บอนจากปิโตรเลียมโค้ก

ท่อนาโนคาร์บอน เพิ่มมูลค่าขยะปิโตรฯ

ปตท.สผ.วิจัยตอบเทรนด์ขยะเหลือศูนย์ (ซีโร่เวสต์) เปลี่ยนก๊าซส่วนเกินในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็น "ท่อนาโนคาร์บอน" ที่มีราคากิโลกรัมละล้าน ...

คาร์บอน

คาร์บอน (อังกฤษ: Carbon) เป็นธาตุในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ C และ เลขอะตอม 6 เป็นธาตุ อโลหะ ที่มีอยู่มาก มีวาเลนซ์ 4 และมีหลาย อัญรูป ...

การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้สแตนเลสเกรด …

การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้สแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและ ... ได้โดยอาศัยการวิเคราะห์ภาพถ่ายที่ได้จาก ...

เอาเส้นใยข้าวเย็บแผล วิจัยการเกษตรสู่วงการแพทย์

จากการทดสอบความแกร่งทางแรงดึง แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการเติมผงนาโน คาร์บอนสามารถช่วยปรับปรุง สมรรถภาพความทนทานน้ำและความ ...

ถ่านหิน

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของโลก โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 41 มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น เนื่องจากมีราคาถูก ...

นาโนเทคโนโลยีคืออะไร การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีใน …

วัสดุนาโนจากการผลิต ( manufactured nanomaterial) หมายถงึ วสัดุนาโนทผี Uลติขนึ Vสาหรบัใชใ้นวตัถุประสงคท์างการคา้เพื Uอใหมีสมบัติหรือองค์ ...

วัสดุนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ การสังเคราะห์ โครงสร้าง …

ทางเคมี วัสดุนาโนนี้คือวัสดุที่มีขนาดอนุภาคระหว่าง 1-100 นาโนเมตรที่สังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีนาโนนั่นเอง ไทเทเนียม

นักวิจัยคิดค้นคอนกรีตนำไฟฟ้าได้ ด้วยผงนาโนคาร์บอน

เดิมคอนกรีตมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า แต่เมื่อเติมผงนาโนคาร์บอนลงไปลงไปประมาณ 4% ของปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ปรากฏว่าคอนกรีต ...

สุดยอด "แป้งนาโน" ลดโลกร้อน ดักจับคาร์บอนได้ 400 เท่าตัว

นักวิจัยเมืองน้ำหอมเจ๋ง ทำผงแป้งขนาดนาโนสำหรับดักจับ ... ดักจับคาร์บอนได้ 400 เท่าตัว ... เขาได้พัฒนานาโนพาวเดอร์จากสารชนิด ...

อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์

วัสดุนาโนคาร์บอน. นาโนกราฟีนออกไซด์ go; นาโนกราฟีน; นาโน c60 ฟูลเลอรีน; นาโนกราไฟท์; ผงเพชรนาโน; ท่อนาโนคาร์บอน. ท่อนาโนคาร์บอน ...

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง พลิกโฉมธุรกิจ-ชีวิตวิถีใหม่

มีศูนย์วิจัยด้านการสังเคราะห์กราฟีนและการผลิตกราฟีนและวัสดุนาโนคาร์บอนจาก co2 เทคโนโลยีการแปลงก๊าซ co2ไปเป็นกราฟีนและท่อ ...

วัสดุนาโนคาร์บอน กราฟีน …

ปัจจุบันได้มีการนำกราฟีนมาผสมกับพอลิเมอร์ เพื่อสร้างเป็น วัสดุคอมพอสิต (Graphene Composite) สามารถเพิ่มคุณสมบัติในหลายด้าน โดยเฉพาะ ...

ปิโตรเลียมโค้กเผา โรงงาน, ซื้อคุณภาพดี ปิโตรเลียมโค้กเผา ผลิตภัณฑ์ จาก

100-500ppm ปิโตรเลียมโค้กที่เผาแล้ว 0.01% -0.05% กำมะถัน 0.6% ผงแกรไฟต์สังเคราะห์เถ้า ชื่อผลิตภัณฑ์:ปิโตรเลียมโค้กเผา

ยา "คาร์บอน" แก้ท้องเสีย กินอย่างไรให้ถูกต้อง?

วิธีกินยาคาร์บอนอย่างถูกวิธี. รับประทานยานี้ตอนท้องว่าง โดยรับประทานก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ...

ท่อนาโนคาร์บอน

ท่อนาโนคาร์บอน (อังกฤษ: Carbon nanotubes) คือ วัสดุที่มีรูปทรงเป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในระดับนาโนเมตร ผนังท่ออาจมีเพียงแค่ชั้นเดียว (Single-walled) หรือ ...

allotropes หลักของคาร์บอนคืออะไร?

คาร์บอนสองอัลโลทรอป: กราไฟต์และเพชร แปด allotropes ของคาร์บอน: a) เพชร, b) กราไฟท์, c) lonsdaleite, d) C 60 buckminsterfullerene, e) C 540, Fullerite f) C 70, g) คาร์บอน อสัณฐาน, h) ท่อนาโน คาร์บอน ผนังด้าน ...

งานวิจัยขั้นแนวหน้า "วัสดุขั้นสูงนาโนคาร์บอน" …

วัสดุนาโนคาร์บอน (Carbon nanomaterials)คือวัสดุคาร์บอนที่มีโครงสร้างในระดับนาโนเมตร …

ปิโตรเลียมโค้ก ประเภทและองค์ประกอบ

ปิโตรเลียมโค้กย่อโค้กหรือpetcokeเป็นครั้งสุดท้ายคาร์บอนอุดมไปด้วยวัสดุที่เป็นของแข็งที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันและเป็นหนึ่งในประเภทของ ...

"ข้าวเย็บแผล" ฝีมือนักวิจัย ม.เชียงใหม่

แสดงให้เห็นชัด เจนว่าการเติมผงนาโนคาร์บอนสามารถช่วยปรับปรุงสมรรถ ภาพความทนทานน้ำและความแกร่งให้กับแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์ ...

PMP

pmp4-3 แล้ว ยังเป็นการสร้างวัสดุนาโนชนิดใหม่จากมัลเบอร์รี่ที่มีสมบัติเชิงแสงที่โดดเด่น และยังมีฤทธิ์ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ ต้าน

Natural Kaolin/Carbon Nanocomposites for Ceiling …

วัสดุันความร้อนฝ้าเพดานจาวัสดุเชิงประอบนาโน. ระหว่างดินาวตามธรรมชาติและคาร์บอน. Natural Kaolin/Carbon Nanocomposites for . Ceiling Insulation Material

แกรฟีน

แกรฟีน. แกรฟีน ( อังกฤษ: Graphene) หรือ แกรฟีน เป็นรูปแบบหนึ่งของผลึกคาร์บอน เคียงข้างกับ เพชร, กราไฟท์, ท่อนาโนคาร์บอนและฟูลเลอรีน ...

เขม่า แหล่งที่มาและคำอธิบาย

เขม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษจากไอเสียดีเซลมีสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสี่ของมลพิษที่เป็นอันตรายทั้งหมดในอากาศ [3] [14]. ในบรรดาส่วนประกอบที่ปล่อย ...

กราไฟท์ปิโตรเลียมโค้ก โรงงาน, ซื้อในราคาที่ดี …

99.9% กราไฟท์คาร์บอนสูงความร้อนขยายผงกราไฟท์ 100 ตาข่าย ราคาถูกที่สุด 5.1% Ash Graphite วัตถุดิบกราไฟท์ทรงกลม ผลพลอยได้ 0.16% ความชื้น ราคาถูกที่สุด 50 …

"คาร์บอนดอทจากเห็ดเข็มทอง อนุภาคนาโนสารพัดประโยชน์" …

"คาร์บอนดอทจากเห็ดเข็มทอง อนุภาคนาโนสารพัดประโยชน์" รับ ...

Science Education 1 by Adisak 2000-1301

นาโน มาจากคำใน ภาษากรีก (nanos ... ท่อนาโนคาร์บอน มีทั้งแบบผนังเดี่ยวและผนังหลายชั้น มีสมบัติดีหลายด้าน เช่น มีพื้นผิวมาก มีความ ...

อนุภาคนาโนอะลูมิเนียมออกไซด์

วัสดุนาโนคาร์บอน. นาโนกราฟีนออกไซด์ go; นาโนกราฟีน; นาโน c60 ฟูลเลอรีน; นาโนกราไฟท์; ผงเพชรนาโน; ท่อนาโนคาร์บอน. ท่อนาโนคาร์บอน ...

NIAWARDS : National Innovation Awards

CATIER เป็นนวัตกรรมการเปลี่ยนก๊าซเผาทิ้งจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมเป็นท่อนาโนคาร์บอนซึ่งเป็นวัสดุขั้นสูงที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย …

NIAWARDS : National Innovation Awards

CATIER เป็นนวัตกรรมการเปลี่ยนก๊าซเผาทิ้งจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียมเป็นท่อนาโนคาร์บอนซึ่งเป็นวัสดุขั้นสูงที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดย ...