ติดต่อเรา

ใบอนุญาตเหมืองหิน

เหมืองถ่านหินและสิทธิชุมชนคนอมก๋อย

เหมืองถ่านหินและสิทธิชุมชนคนอมก๋อย. เรียบเรียงจากงานเสวนาออนไลน์ "พลังงานถ่านหินกับอุตสาหกรรมไทย : ตีแผ่เบื้องหลังการ ...

Rock blasting Problem Acase study in Nongong …

สมยัก่อนการทาเหมืองหินและโรงโม่หินมีไม่มากนัก เนื่องจากการก่อสร้างบา้นเรือนที่ ... ใบอนุญาต ทาให้ผูป้ระกอบการโรงโม่หิน ...

จับตาสถานการณ์ร้อน เหมืองแร่ ปี 63

ทั้งนี้ ใบอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเก่ากลอยและป่า ... 5.เครือข่ายประชาชนคัดค้านการทำเหมืองหิน ...

บทที่ 4 …

ใบอนุญาตให้มียุทธภัณฑ์ (ย.ภ.) ครบท้งั 2 ใบ ก่อนเริ่มกิจกรรมระเบิดหินในเหมือง

รูปถ่านหิน PNG, ภาพถ่านหินPSD, ดาวน์โหลดฟรี | Pngtree

Pngtree ให้ 590+ โปร่งใสฟรี รูปถ่านหิน png, เวกเตอร์, ภาพตัดปะและไฟล์ psd แก่คุณ. แหล่งข้อมูล ภาพถ่านหิน ทั้งหมดนี้มีให้ดาวน์โหลดฟรีบน Pngtree.

40 เหมืองแร่มีเฮ! ค้างต่อใบอนุญาตก่อน 29 ส.ค.นี้ …

เศรษฐกิจในประเทศ. 40 เหมืองแร่มีเฮ! ค้างต่อใบอนุญาตก่อน 29 ส.ค.นี้ ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยื่นขอใบอนุญาตใหม่. วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ...

ข้อมูล บริษัท โรงโม่หินสมนึกสงขลา จำกัด

บริษัท โรงโม่หินสมนึกสงขลา จำกัด. เลขทะเบียน. 0905542000071. ประกอบธุรกิจ. ทำเหมืองหิน. หมวดธุรกิจ : การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง ...

ยันปลดประธานสภา อบต.ดงมะไฟ …

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ขอทราบผลการสอบสวนกรณีประธานสถา อบต.ดงมะไฟ ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ จัดประชุมพิจารณาต่อใบอนุญาต ...

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานหลัก …

กระบวนงาน : การขออนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่ 1. วัตถุประสงค์ ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกระบวนงำน ...

กสม. ประสานกระทรวงยุติธรรม …

กสม. ประสานกระทรวงยุติธรรม เร่งคุ้มครองกลุ่มค้านต่อใบอนุญาตเหมืองหินดงมะไฟ ถูกคุกคามหนัก

This Land No Mine ชวนจับตาสถานการณ์ร้อนเหมืองแร่ปี …

หลังจากปีที่ผ่านมา This Land No Mine ได้นำเสนอ 5 เรื่องเด่นประเด็นเหมืองแร่ ปี 2563 ไปแล้ว ในปี 2564 นี้ This Land No Mine ได้คาดการณ์ว่า สถานการณ์เหมืองแร่ในประเทศไทยมี ...

กสม. ประสาน ยธ. คุ้มครองนักปกป้องสิทธิ …

กสม. ประสาน กระทรวงยุติธรรม ขอความร่วมมือเร่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนักปกป้องสิทธิฯ …

ฟ้องประชาคมเท็จ..ศาลปกครองสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทุนทำเหมือง…

ก.ล.ต.จับมือ dsi รุกสอบ earth กรณีเหมืองถ่านหิน พร้อมกล่าวโทษ 3 กรรมการ บ้านปูทุ่ม930ล้านดอลล์เน้นก๊าซ-ไฟฟ้า รุกธุรกิจเทรดดิ้งLNG-ฮุบ ...

บรรทัดฐานใหม่สิทธิชุมชน! ศาลรับฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตใช้ป่าทำเหมืองแร่หิน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีชาวบ้านดงมะไฟฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตใช้ป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอย-ป่านากลาง ทำเหมืองแร่หิน มูลนิธินิติธรรม ...

แกรนด์แคนยอนที่ใกล้กรุง

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่ถูกเรียกขานว่าเป็น "แกรนด์แคนยอนเมืองไทย" ไม่ต่ำกว่า 10 แห่ง แต่วันนี้จะขอพูดถึงสถานที่ ซึ่งถูกเรียกขานว่าเป็น ...

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตโรงโม่บดและย่อยหิน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่. 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร.0-2430-6835 โทรสาร.0-2644-8746

สิ้นสุดการรอคอย 3 ทศวรรษแห่งการต่อสู้ เหมืองหินดงมะไฟ …

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน ใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และประทานบัตรเหมืองหินปูนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย้ำชัดอีไอเอ เกิน 10 ปี ไม่ ...

ข้อมูลประทานบัตร[update 10-06-2559]

เป็นข้อมูลใบอนุญาตที่ออกให้ เพื่อทำเหมืองแร่ภายในเขตที่กำหนด โดยประทานบัตรแต่ละแปลง จะมีเนื้อที่ไม่เกิน 300 ไร่ เว้นแต่ประทานบัตรในทะเลจะ ...

สรุปเหตุการณ์ 29 ปี การคัดค้านเหมือง…

หน้าหลัก-บทความหลัก-สถานการณ์-สรุปเหตุการณ์ 29 ปี การคัดค้านเหมืองของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได สู่คำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาต

เหมืองแร่ลพบุรี|แร่ลพบุรี| เหมืองแร่จังหวัดลพบุรี

เว็บไซต์ เหมืองแร่จังหวัดลพบุรี เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดลพบุรีที่มีแหล่งแร่ลพบุรีหลากหลายชนิด เช่น แร่เหล็ก ...

ชาวบ้านกังวล สภา อบต.ใส่วาระเสนอต่อใบอนุญาตทำเหมืองหิน…

บ.เหมืองหินยอมขนย้ายเครื่องโม่ออกจากดงมะไฟ หลังชาวบ้านสู้ให้ปิดถาวรมานาน หวังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

คมชัดลึก

แจ้งความโรงพักเอาผิด ส.อบต.ประชุมสภา ต่ออายุใบอนุญาตเหมืองหินโดยมิชอบด้วยกฏหมาย #คมชัดลึก . . . ----- ติดตาม...

ตุลาการศาลปกครองแถลงความเห็นชี้ต่อประทานบัตรเหมืองหิน …

เจรจาปิดเหมืองหิน 'ดงมะไฟ' เหลว-ชาวบ้านลั่นจะปิดเหมืองเอง, 13 ส.ค. 63. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได เตรียมยกระดับการชุมนุม, 16 ส.ค. 63

เหมืองโปแตชอีสาน จะเอาภูเขาเกลือไปไว้ที่ไหน

รัฐบาล คสช. ได้ออกใบอนุญาตเหมืองแร่โปแตชให้กับ บริษัท เหมืองแร่โปแตช อาเซียน จำกัด (มหาชน) ที่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ไปแล้ว 9,700 ไร่ จะเริ่มผลิต ...

ชาวบ้านต้านเหมืองหินดงมะไฟกางกม.แร่60 เตือน'ขรก.

ชาวบ้านต้านเหมืองหินดงมะไฟกางกม.แร่60 เตือน'ขรก.-บริษัท'อุ้มประทานบัตรเจอโทษหนัก ... คำขอต่ออายุ 'ใบอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ...

กสม. ประสานกระทรวงยุติธรรม เร่งคุ้มครองกลุ่มค้านต่อใบอนุญาตเหมืองหิน…

กสม. ประสานกระทรวงยุติธรรม เร่งคุ้มครองกลุ่มค้านต่อใบอนุญาตเหมืองหินดงมะไฟ ถูกคุกคามหนัก

กสม.ประสาน ก.ยุติธรรม …

กสม.ประสานกระทรวงยุติธรรม ขอความร่วมมือเร่งคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนักปกป้องสิทธิฯ …

ชัยชนะของชุมชน หลังต่อสู้กับเหมืองหินปูนมานาน 26 ปี

ไม่ไกลจากเหมืองหิน ชาวบ้านเจอภาพเขียนผนังมากมายในถ้ำ กรมศิลปากรตรวจสอบพบว่า ภาพเขียนผนังนั้นเขียนขึ้นนานกว่า 3,000 ปี ...