ติดต่อเรา

กฎระเบียบของสหภาพยุโรปสำหรับการปล่อยมลพิษจากโรงบด

เกาะติดกฎระเบียบและมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปภายใต้นโยบาย

1) สหภาพยุโรปมีกำหนดปรับปรุงและขยายการใช้มาตรการ EU Emissions Trading Scheme หรือ EU ETS สำหรับปี 2564-2573 เพื่อทบทวนการเรียกเก็บภาษีจากการปล่อยก๊าซ ...

เพาะเลี้ยง 'แมลง' นโยบายเกษตรยั่งยืนของอียู

1) กรอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอาหารและอาหารสัตว์จากแมลง สหภาพยุโรปยังไม่มีกฎระเบียบเฉพาะสำหรับการตรวจสอบควบคุม การ ...

อียูเสนอ 10 นโยบายหลัก คุมเข้มกลุ่มอุตฯปล่อย…

อียูมองว่ามาตรการ EU ETS หรือ การกำหนดราคาคาร์บอนนั้นเป็นมาตรการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการช่วยลดการปล่อยก๊าซฯ โดย ...

จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปถึงประเทศไทย

จากตัวอย่างนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปข้างต้น ตอกย้ำให้เห็นความสำคัญของภาครัฐในการดำเนินนโยบายเพื่อ ...

โรงงานผลิตยางรถยนต์ไพโรไลซิส | การปล่อยมลพิษของสหภาพยุโรป …

โครงการของ Beston โรงงานผลิตยางรถยนต์ไพโรไลซิสทั่วโลก. Beston Group เครื่องไพโรไลซิยางได้ถูกส่งออกไปกว่า 80 ประเทศ: ปารากวัย, ชิลี ...

มาตรฐานการปล่อยมลพิษของยุโรป พื้นหลังและการปล่อย…

มาตรฐานการปล่อยมลพิษของยุโรปคือมาตรฐานการปล่อยไอเสียของรถยนต์สำหรับการปล่อยไอเสียของยานพาหนะใหม่ที่จำหน่ายในสหภาพยุโรปและประเทศ ...

สหภาพยุโรป – กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักการเกษตรต่างประเทศ แจ้งเรื่อง ร่างกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการทำลายป่าของสหภาพยุโรป โดยร่าง ...

สหภาพยุโรป…

นอกจากการนำเสนอแผน "Fit for 55 Package" ของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็น Roadmap สำหรับการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก จากปี ค.ศ. 1990 ให้ได้ร้อยละ 55 ภายในปี ค.ศ. 2030 ...

มาตรฐานการปล่อยมลพิษของรถยนต์ แหล่งที่มีการ…

มาตรฐานการปล่อยมลพิษของออสเตรเลียเป็นไปตามข้อบังคับของยุโรปสำหรับยานยนต์เบาและหนัก (สินค้าหนัก) โดยยอมรับมาตรฐานของ ...

มาตรฐานการปล่อยมลพิษของยุโรป พื้นหลังและการปล่อยพิษ: …

มาตรฐานการปล่อยมลพิษของยุโรปคือมาตรฐานการปล่อยไอเสียของรถยนต์สำหรับการปล่อยไอเสียของยานพาหนะใหม่ที่จำหน่ายในสหภาพยุโรปและประเทศ ...

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป ( อังกฤษ: European Union: EU) เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบด้วย รัฐสมาชิก 27 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ...

ทำความเข้าใจ "เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์" …

อย่างที่เห็นจาก European Green Deal ของสหภาพยุโรป ที่จะบังคับใช้ มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism หรือ CBAM ) เต็มรูปแบบ ...

มาตรฐานการปล่อยมลพิษของยุโรป

มาตรฐานการปล่อยยุโรปเป็นรถมาตรฐานการปล่อยสำหรับการปล่อยไอเสียของยานพาหนะใหม่ที่ขายในสหภาพยุโรปและEEAประเทศสมาชิกและ ...

เกาะติดกฎระเบียบและมาตรการภาษีสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป…

1) สหภาพยุโรปมีกำหนดปรับปรุงและขยายการใช้มาตรการ EU Emissions Trading Scheme หรือ EU ETS สำหรับปี 2564-2573 เพื่อทบทวนการเรียกเก็บภาษีจากการปล่อยก๊าซ ...

การลดการปล่อยคาร์บอน: เป้าหมายและมาตรการของสหภาพยุโรป

การปล่อยมลพิษจากเครื่องบินและเรือ. การบินพลเรือนคิดเป็น 13,4% ของการปล่อย co2 ทั้งหมดจากการขนส่งของสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2022 รัฐสภา ...

ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป

การใช้น้ำของภาคเกษตรสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลงจาก 73 พันล้าน ลูกบาศก์เมตรในปี ค.ศ. 1990 เป็น 48 พันล้านลูกบาศก์เมตรในปี ค.ศ. 2017

ข้อตกลงสีเขียว: กุญแจสู่ EU

เหมาะสำหรับ 55. เพื่อให้สหภาพยุโรปบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 55% ภายในปี 2030 คณะกรรมาธิการได้เสนอแพ็คเกจของกฎหมายฉบับใหม่ ...

สหภาพยุโรปเผยแพร่ร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน

นอกจากการนำเสนอแผน "Fit for 55 Package" ของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็น Roadmap สำหรับการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก จากปี ค.ศ. 1990 ให้ได้ร้อยละ 55 …

สวัสดิภาพสัตว์และการคุ้มครอง: อธิบายกฎหมายของสหภาพยุโรป

แมวป่ายุโรป© AdobeStock / creativenature.nl สหภาพยุโรปมีมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ระดับสูงสุดของโลก ดูว่ากฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงตลอดจนสัตว์ในฟาร์มและ ...

European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้

European Green Deal ประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งออกไทยต้องรู้ จากเป้าหมายที่ทุกประเทศจะช่วยกัน ลดก๊าซเรือนกระจกลง เพื่อทำให้อุณหภูมิของโลกไม่เพิ่มขึ้นเกิน ...

ขั้นตอนการทดสอบยานพาหนะขนาดเล็กที่กลมกลืนกันทั่วโลก

WLTP ( โลกกลมกลืนยานพาหนะเบาทดสอบขั้นตอน ) เป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกันทั่วโลกสำหรับการกำหนดระดับของ สารมลพิษ, CO 2 การปล่อยมลพิษ ...

ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจใจยุโรป

แบตเตอรี่กระดาษแบบใช้แล้วทิ้งที่ใช้น้ำเป็นเสมือนสวิตซ์. ไทยได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประมงบางประเภทไป EU ได้. EU ปรับ ...

อนุสัญญาออร์ฮูส เนื้อหาและดูสิ่งนี้ด้วย

พิธีสาร Kyiv ว่าด้วยการปล่อยมลพิษและการลงทะเบียนการถ่ายโอนไปยังอนุสัญญา Aarhus ได้รับการรับรองในการประชุมวิสามัญของภาคีเมื่อ ...

'Fit for 55' แพ็กเกจนโยบาย

Tag : IHPP SDG Watch SDG13. คณะกรรมมาธิการยุโรป (European Commission) ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรป เผยแพร่ ข้อเสนอชุดนโยบายด้านกฎหมายพลังงาน ...

มาตรการแก้ไขมลพิษฝุ่น: (ตอน 2) …

กฎหมายสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป: MEP ต้องการเพิ่มเป้าหมายการลดการปล่อย

เป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษในปัจจุบันของสหภาพยุโรปสำหรับปี 2030 คือ 40% เมื่อเทียบกับปี 1990 คณะกรรมาธิการเพิ่งเสนอให้เพิ่ม ...

30/2564 ข่าวสารด้านการเกษตรสหภาพยุโรป

มาจากสัตว์สำหรับมนุษย์บริโภค โดยการสุ่มตรวจ - Regulation (EC) No 178/2002 หลักการทั่วไปและเงื่อนไขทางกฎหมาย

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (อังกฤษ: European Union: EU) เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ประกอบด้วยรัฐสมาชิก 27 ประเทศซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป มีพื้นที่ 4,233,255 ตาราง ...

กฎหมายสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป: MEP …

เป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษในปัจจุบันของสหภาพยุโรปสำหรับปี 2030 คือ 40% เมื่อเทียบกับปี 1990 คณะกรรมาธิการเพิ่งเสนอให้เพิ่ม ...

การลดการปล่อยคาร์บอน: เป้าหมายและมาตรการของสหภาพยุโรป

การปล่อยมลพิษจากเครื่องบินและเรือ. การบินพลเรือนคิดเป็น 13,4% ของการปล่อย co2 ทั้งหมดจากการขนส่งของสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน …

กฎเข้มอียู เริ่มแล้ว! "ห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว"

ระเบียบว่าด้วยการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวของสหภาพยุโรป (EU Single Use Plastics Directive) เริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2021 …

การรั่วไหลของคาร์บอน: ป้องกันไม่ให้ บริษัท ต่างๆหลีกเลี่ยงกฎการปล่อยมลพิษ

การรั่วไหลของคาร์บอนเป็นการขยับของอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกสหภาพยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรฐานที่เข้มงวดมาก ...

Climate Action แผนไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป

Line. สหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) ได้เปิดเผย รายละเอียดแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปีต่อๆ ไป โดยแผนการดังกล่าวจะมีผลให้เกิด ...

ภาษีนำเข้าคาร์บอน EU

เมื่อเดือนธันวาคมปี 2019 ทางสหภาพยุโรป (EU) ได้ออกแผนการปฏิรูปสีเขียว (European Green Deal) โดยตั้งเป้าให้ EU ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 60% ...

โลกรวน : 5 ประเด็นสำคัญจากรายงานภูมิอากาศโลกของ…

3. แท้จริงอำนาจจัดการปัญหาอยู่ในมือเรา. แม้จะดูเหมือนว่ารายงานปัญหา ...